Abonnemangsvillkor

 • Abonnemanget gäller tills vidare. Abonnenten kan hoppa över en försändelse, avsluta eller göra ett uppehåll i sitt abonnemang, när helst abonnenten så önskar genom att senast den sista dagen i månaden innan sin planerade månadsleverans, meddela vår kundtjänst detta. Meddelandet skickas med e-post, brev eller genom att fylla i och skicka formuläret som återfinns på sidan: "Kundtjänst/Ändra ditt abonnemang". Vi bekräftar via e-post. Har man inte inom en vecka fått någon bekräftelse, bör man omgående ta kontakt med Mejeribolaget för att kontrollera att ens meddelande registrerats.
 • Mejeribolaget kan tyvärr inte godkänna returer på livsmedel, då vi kasserar alla returer av säkerhetsskäl. Vi skickar heller inte tillbaka tidigare returnerad försändelse av samma orsak.
 • Returer debiteras med fakturavärde plus påminnelseavgift.
 • Det åligger abonnenten att meddela Mejeribolaget ny adress vid flytt. Meddelandet skickas med e-post, brev eller genom att fylla i och skicka formuläret som finns på sidan "Kundtjänst/Ändra dina kontaktuppgifter". Vi bekräftar via e-post. 
 • Försummar abonnenten att meddela oss ny adress, senast den siste dagen i månaden innan sin planerade månadsleverans, och försändelsen därigenom inte når abonnenten, kvarstår betalningsanvaret för försändelsen, jämte påminnelseavgift, på abonnenten.
 • Reklamation skall ske omgående eller senast inom 15 dagar. Mejeribolaget ersätter felaktig vara med ny vara utan extra kostnad.
 • Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift. Vid fortsatt utebliven betalning kan ärendet komma att överföras till inkassoföretag varvid inkassokostnader då tillkommer.
 • Mejeribolaget förbehåller sig rätten att ändra priser och sortiment utan föregående meddelande.
 • Tyvärr har vi inte möjligheter att skicka försändelser till utlandet.
 • Tecknande av abonnemang medges ej till omyndig eller beställare under 18 år.
 • Abonnenten beviljas endast startpaketet en gång. Önskar abonnenten på nytt starta ett abonnemang, efter att tidigare ha avslutat det, så fortsätter det tidigare abonnemanget där det slutade. 
 • Mejeribolaget förbehåller sig rätten att ändra och justera dessa abonnemangsvillkor utan föregående meddelande.
 • Genom att beställa abonnemanget så godkänner abonnenten abonnemangets villkor.
​       

Hantering av personuppgifter

I samband med registrering av abonnemang hos oss, lagrar och använder vi abonnentens personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja det avtal och ge den service man som kund kan förvänta sig av oss.
Personuppgifter lagras också för att kunna dokumentera och konfirmera ändringar i avtal, samt för att hitta abonnenten då man har glömt göra en flyttanmälan och saknar eftersändning. 

De personuppgifter vi lagrar är:
- Namn
- Faktura-/ leveransadress
- E-postadress 
- Födelsedatum (frivilligt) 

Då våra abonnenter ibland önskar att, på obestämd tid, göra uppehåll i sitt abonnemang, så raderas inte personuppgifterna med automatik efter ett visst antal inaktiva år. Detta för att undvika att abonnenten får dubbletter i den receptsamling som ingår i abonnemanget, samt för att ett eventuellt kvarstående saldo senare ska kunna utnyttjas av abonnenten, då abonnenten åter önskar aktivera sitt abonnemang.

Enligt den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, har abonnenten rätt att:
- Få tillgång till de personuppgifter som finns lagrade hos oss
- Få felaktiga personuppgifter rättade
- Få sina personuppgifter raderade
- Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
- Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
- Flytta personuppgifterna
Detta gör abonnenten genom att meddela vår kundtjänst per e-post:  info@mejeribolaget.se  eller alternativt genom att meddela oss per brev.

Abonnentens personuppgifter hos oss kommer inte att säljas för direktmarknadsföring eller på annat sätt föras vidare till tredje part.

Ansvarig hanterare av abonnentens personuppgifter är:
Mejeribolaget Svenska AB, Stationsvägen 38, 51931 Horred
Org.nr: 556203-0766

Mejeribolaget Svenska AB förbehåller sig rätten att ändra och justera denna policy utan föregående meddelande.


Genom att beställa abonnemanget godkänner abonnenten vår lagring och hantering av personuppgifter.