Är majsstärkelsen GMO?Nej. Majsstärkelsen är inte GMO.
Produktionen, alltså odlingen och förädlingen av majsen, sker inom EU och uppfyller EU´s GMO krav enligt EG´s förordningar 1829/2003 och 1830/2003.