Varför kan man inte nå kundtjänsten per telefon?De allra flesta har idag möjlighet att kunna kommunicera genom e-mail.
Att bara behöva besvara e-mail, jämfört med telefonsamtal, ger större flexibilitet och bättre utnyttjande av resurserna.
Genom att undvika de extra kostnader en telefonkundtjänst innebär, kan vi istället
bibehålla ett konkurrenskraftigt pris som därigenom också kommer alla våra kunder tillgodo.

​Hem ►

Beställ ditt startpaket här

19SEK

inkl.porto

 

Gör surdeg

snabbt och enkelt.

 

Mejeribolagets
Levande Startkultur